با راه‌اندازی یک مسترنُد، در کارکرد شبکه مشارکت کنید

یک نوآوری ویژه با نام «مسترنُد» (یا اَبَرگره) عامل اصلی سرعت، امنیت و نیز قابلیت‌های دوچندان در دش است. مسترنُدها در دش به عنوان اجتماع کاربران ما عمل می‌کنند. آنها اساس شبکه دش هستند و تراکنش‌های کاربران را طی چند ثانیه تائید می‌کنند. مسترنُدها در ازای ارائه خدمت به شبکه، پاداش دریافت می‌کنند و با رای‌دهی به پیشنهادات ارائه‌شده برای دریافت بودجه، در مدیریت آن مشارکت می‌کنند.

نگاهی به اکوسیستم دش

نگاهی بیاندازید به انبوه سازمان‌ها و طرح‌های فعال در این اینفوگرافیک جامع از اکوسیستم دش

اینوگرافیک را در ابعاد کامل ببینید ( JPG | PDF )